Segítünk megtalálni melyik
termékünkre van szüksége!

  •  
  •  

Általános Vásárlási Feltételek


Az eladó

Az Ön által vásárolt áruk eladója a Fito-Gold Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Remény u.38), továbbiakban Eladó.

Vásárlás

Áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik.
Elektronikus áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.
A Vevõ a regisztrációval egy idõben, magára nézve kötelezõen elfogadja a jelen Általános Vásárlási Feltételeket, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetõségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebbõl származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelõsséget.

A szerzõdés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az ezúton vásárolt termék jellemzõi a konkrét termék leírásánál részletezve vannak.

A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidõk

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A vételáron felül a vásárlót terheli a szállítás költsége is.

Szállítás és fizetés

Szállítás postai úton történik.
A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követõen a Magyar Posta a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevõ részére. A termék ellenértékét és a szállítás költségét a termék átvételekor kwell kiegyenlíteni.

Az elállás

Elállási jog elégedetlenség esetén:
A távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) számú Kormány rendelet az iránymutató, mely szerint a vevõnek az áruátvételtõl számított 8 munkanapon belül elállási joga van Az elállás feltétele, hogy (egyeztetés után) a termék (kiegészítõk, használati utasítás), az eredeti csomagolásban sérülésmentesen érkezzen vissza. A terméket ajánlottan, értékbiztosítással adja fel (a számla és a megfelelõen kitöltött és aláírt szállítólevél kíséretében), arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik, mert ilyen esetekben a károk Önt terhelik. A visszaküldés költsége minden esetben a vevõt terheli.

Egyéb feltételek

Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.

Az Eladó nem felelõs semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevõ felelõssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.

Az Eladót nem terheli felelõsség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkezõ mûködési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan mûködést, valamint nem felelõs a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelõsségét kizárja, amit a Vevõ a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelõen módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az idõpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain.